Loading...
2018.04.25 06:15

Nogizaka46 Erika Ikuta and Asuka Saito Futari no Seiya on Young Magazine

Nogizaka46 Erika Ikuta and Asuka Saito "Futari no Seiya" on Young MagazineNogizaka46 Erika Ikuta and Asuka Saito "Futari no Seiya" on Young Magazine

2018.04.19 08:32

Nogizaka46 Miona Hori Kakusei on Flash Magazine

Nogizaka46 Miona Hori"Kakusei" on Flash MagazineMiona HoriNogizaka46Birthday: October 15, 1996Nickname: MionaNogizaka46 Miona Hori"Kakusei" on Flash MagazineMiona HoriNogizaka46Birthday: October 15, 1996Nickname: Miona

2018.04.17 04:06

Nogizaka46 Mai Shiraishi Inner Beauty on anan Magazine

Nogizaka46 Mai Shiraishi"Inner Beauty" on anan MagazineMai ShiraishiNogizaka46Birthday: August 20, 1992Nickname: MaiyanNogizaka46 Mai Shiraishi"Inner Beauty" on anan MagazineMai ShiraishiNogizaka46Birthday: August 20, 1992Nickname: Maiyan

2018.04.05 06:44

Nogizaka46 Mai Shiraishi Megami no Bitai on Friday Magazine

Nogizaka46 Mai Shiraishi "Megami noBitai" on Friday MagazineMai ShiraishiNogizaka46Birthday: August 20, 1992Nickname: MaiyanNogizaka46 Mai Shiraishi "Megami noBitai" on Friday MagazineMai ShiraishiNogizaka46Birthday: August 20, 1992Nickname: Maiyan

2018.04.05 06:40

Nogizaka46 Erika Ikuta "Holiday" on Shonen Sunday Magazine

Nogizaka46 Erika Ikuta "Holiday"on Shonen Sunday MagazineErika IkutaNogizaka46Birthday: January 22, 1997Nickname: IkuchanNogizaka46 Erika Ikuta "Holiday"on Shonen Sunday MagazineErika IkutaNogizaka46Birthday: January 22, 1997Nickname: Ikuchan

2018.04.04 07:08

Nogizaka46 Yumi Wakatsuki Passion on WPB Magazine

Nogizaka46 Yumi Wakatsuki"Passion" on WPB MagazineYumi WakatsukiNogizaka46Birthday: June 27, 1994Nickname: Myumyu, WakatsukiNogizaka46 Yumi Wakatsuki"Passion" on WPB MagazineYumi WakatsukiNogizaka46Birthday: June 27, 1994Nickname: Myumyu, Wakatsuki

2018.03.16 06:39

Nogizaka46 Yuki Yoda Toki wo Tomeru Bishoujyo on Manga Action Magazine

Nogizaka46 Yuki Yoda "Toki wo TomeruBishoujyo" on Manga Action MagazineYuki YodaNogizaka46Birthday: May 5, 2000Nickname: Yodachan

2018.03.15 07:34

Nogizaka46 Mai Shiraishi "Maboroshi no Binyu Lingerie" on Friday Magazine

Nogizaka46 Mai Shiraishi "Maboroshi noBinyu Lingerie" on Friday MagazineMai ShiraishiNogizaka46Birthday: August 20, 1992Nickname: Maiyan

2018.03.12 09:25

Nogizaka46 Nanase Nishino Autumn Gravure on Shonen Sunday Magazine

Nogizaka46 Nanase Nishino "Autumn Gravure"on Shonen Sunday MagazineNanase NishinoNogizaka46Birthday: May 25, 1994Nickname: Nanasemaru, Na-chan

2018.02.11 13:34

Nogizaka46 Minami Umezawa Eighteen on Young Jump Magazine

Nogizaka46 Minami Umezawa"Eighteen" on Young Jump MagazineMinami UmezawaNogizaka46Birthday: January 6, 1999Nickname: Minamin

2018.02.05 08:25

Nogizaka46 Himeka Nakamoto Looking for a Bluebird on BLT Graph Magazine

Nogizaka46 Himeka Nakamoto "Looking fora Bluebird" on BLT Graph MagazineHimeka NakamotoNogizaka46Birthday: April 13, 1996Nickname: Himetan

2018.02.02 06:00

Nogizaka46 Misa Eto Himitsu no Gravure on Young Magazine

Nogizaka46 Misa Eto "Himitsu noGravure" on Young MagazineMisa EtoNogizaka46Birthday: January 4, 1993Nickname: Misamisa, Misa Senpai

2018.01.20 08:10

Nogizaka46 Mai Shiraishi Bi no Hana on WPB Magazine

Nogizaka46 Mai Shiraishi"Bi no Hana" on WPB MagazineMai ShiraishiNogizaka46Birthday: August 20, 1992Nickname: Maiyan

2018.01.19 05:52

Nogizaka46 Manatsu Akimoto Good Morning Summer on Shonen Sunday Magazine

Nogizaka46 Manatsu Akimoto"Good Morning Summer"on Shonen Sunday MagazineManatsu AkimotoNogizaka46Birthdat: August 20, 1993Nickname: Manatsu, Manattan

2018.01.17 07:26

Nogizaka46 Ranze Terada La La Lanze on Flash SP Gravure Best Magazine

Ranze TeradaNogizaka46 2nd GenerationBirthday: September 23, 1998Nickname RanranNogizaka46 Ranze Terada "La La Lanze"on Flash SP Gravure Best Magazine

2018.01.16 05:59

Nogizaka46 Asuka Saito and Minami Hoshino Futari no Chikai on Bomb Magazine

Nogizaka46 Asuka Saito and Minami Hoshino"Futari no Chikai" on Bomb MagazineMariya Nagao "Femme Fatale"on WPB MagazineMinami HoshinoNogizaka46Birthday: February 6, 1998Nickname: Minami, HoshiminaAsuka SaitoNogizaka46Birthday: August 10, 1998Nickname: Ashu

2018.01.12 06:38

Nogizaka46 Mai Shiraishi Uruwashi no Shiroashi on anan Magazine

Mai ShiraishiNogizaka46Birthday: August 20, 1992Nickname: MaiyanNogizaka46 Mai Shiraishi "Uruwashi noShiroashi" on anan MagazineSarii Ikegami "Ambivalent Girl"on Young Animal MagazineMai ShiraishiNogizaka46Birthday: August 20, 1992Nickname: MaiyanNogiza..

Adam님의 Pinterest 프로필을 방문하세요.